Slujitori

Preoti Slujitori

Parinte Paroh, Gheorghe SIMA

Preot II, Gheorghe IONITA

Preot George-Valentin Paraschiv

 

 

Curriculum Vitae Preot Gheorghe SIMA

Pr. Gheorghe SIMA
Data Nasterii: 15 Aprilie 1953

Studii: Universitatea Bucuresti, Facultatea de Teologie Ortodoxa Bucuresti (1984)

Specializari: Doctorat, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Teologie Ortodoxa Bucuresti (2000)
Teza de doctorat: “Spiritualitatea ortodoxa. Fiinta si forme de manifestare”

Master “Managementul Serviciilor de Sanatate si Asistenta Sociala”, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala (2006)

Hirotonie Preot: 4 Iunie 1990 – Sfanta Treime, pe seama Parohiei Dobroteasa, Protoieria III Capitala

 

 

Curriculum Vitae Preot Gheorghe IONITA

Preot Gheorghe Ionita
Data Nasterii: 04 Mai 1962

Starea Civila: Casatorit, 2 copii

Studii: Institutul Teologic de Grad Universitar Bucuresti (1989)

Specializari: Master, Universitatea “Valahia” Targoviste, Facultatea de Teologie Ortodoxa (2006)

 

 

Curriculum Vitae preot George-Valentin Paraschiv

data nașterii: 04.02.1985

Studii: Universitatea București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriahul”

Specializări: Master „Exegeză și ermineutică biblică”

Master „Comunicare și comuniune în mediul eclesial”

Realizator, reporter & voice-over în cadrul Televiziunii Trinitas Tv

data hirotoniei: 18 martie 2017 la Mănăstirea Radu Vodă

 

 

Activitatea Pastoral – Misionara

Temelia activităţii preotului o constituie realităţile vieţii din parohie, pe care preotul trebuie să le cunoască bine şi de ele trebuie să ţină seama. Pe cât posibil şi la parohia noastră, am alcătuit programul de lucru în funcţie de programul şi necesităţile credincioşilor, zilnic, în cursul săptămânii, în zilele de lucru, aflându-ne la Sfânta Biserică în fiecare după-amiază, îndrumând duhovniceşte sufletele, cu răbdare şi stăruinţă, purtând discuţii şi convorbiri potrivit nevoilor spirituale de moment ale credincioşilor. Deasemenea se insistă, în acest sens, al zidirii duhovniceşti, pornindu-se întotdeauna de la Sfânta Taină a Spovedaniei, cu precădere la tinerii ce doresc Sfânta Taină a Cununiei precum şi a Tainei Sfântului Botez (a naşilor), recomandându-se deasemenea această Sfântă Taină tuturor celor împovăraţi de grijile acestei vieţi sau cu diferite probleme sufleteşti şi materiale.
Este adevărat că trăim o realitate nouă, dinamică, în viaţa oamenilor iar noi nu putem rămâne indiferenţi faţă de această viaţă nouă. Datorită evoluţiei societăţii româneşti în continuă transformare, a dinamismului ce caracterizează timpul nostru, a schimbării nivelului spiritual şi material al oamenilor, pastoraţia trebuie să găsească noi căi şi meteode misionare care să fie la îndemână atât preotului cât şi mirenilor. În acest context, ne bucură şi în acelaşi timp ne ajută foarte mult înfiinţarea trustului media Trinitas (radio si televiziune) si Ziarul Lumina ca o nouă cale şi metodă de călăuzire a credincioşilor şi de păstrare a lor în sânul Bisericii.
La acest ajutor deosebit, la nivelul parohiei noastre, ne străduim ca serviciul divin public să fie înfrumuseţat cu slujbe cât mai plăcute la care să participe în mod activ şi credincioşii noştrii prin răspunsurile la ectenii, cântării în comun, rostirea crezului, etc. Deasemenea este nelipsită predica şi cateheza la duminici şi sărbători, cât şi cu diferite ocazii, iar pentru o abordare, mult mai profundă a diferitelor teme s-a recomandat şi insistat pe procurarea cuvântului tipărit fie în ziarul „Ziarul Lumina” sau a diferitelor reviste şi cărţi tipărite cu Înalta Binecuvântare a Prea Fericitului Părinte Patriarh şi a Sfântului Sinod.